Thursday, April 12, 2012

Remaja

Seorang penyair berkata :

Aku mencoba bersabar selama beberapa hari.
Sampai aku bertekad pada jiwa untuk bersabar.
Tidak ada nafsu kecuali menguasai para kaum remaja.
Jika menginginkan sesuatu, ia semangat.
Dan jika tidak, ia menjadi malas.

_ It's True _ I mean _
:((

- rose -

No comments:

Post a Comment

Followers